Author Archives: Ђурђица Стојковић

About Ђурђица Стојковић

I am a school teacher from Serbia.

Венови дијаграми у настави

Ове године, по четврти пут, обележили смо Дан интелигенције. На сајту под покровитељством Менсе Србије одобрена је наша активност, коју смо реaлизовали ових дана.

Венови дијаграми су део теорије скупова и омогућавају класификацију објеката са различитим или истим својствима. Иако се уче у старијим разредима, врло лако се могу користити у првим разредима основне школе. Применом анализе, рашчлањавања, илустрације, успостављањем узајамних односа и релација ученици користе неке по Блумовој таксономији више нивое учења. Веновим дијаграмима ученици размишљају на начине који се не користе често на овом узрасту.
Постоји толико занимљивих начина да прилагодимо Венове дијаграме нашим активностима и можемо их често укључивати у наше лекције. Овај алат пружа деци прилику да критички размишљају о свему што уче.
Једна наша колегиница из учионице у Америци је изјавила: „Са два круга, небо је граница!“

На крају, стигла нам и захвалница за нашу активност.

Categories: Идеје | Постави коментар

Потрага за скривеном сликом

Ове године смо суделовали у Европској недељи кодирања са ученицима разредне наставе. 

ПОТРАГА ЗА СКРИВЕНИМ КОДОМ

Ученици (без рачунара) покушавају открити задани код и доћи до заданог цртежа.

Categories: Идеје | Постави коментар

World Space Week – Светска недеља свемира

Светска недеља свемира 2022. обележава „Свемир и одрживост“!

Учествовали смо са хиљадама учесника у преко 90 земаља које славе одрживост у свемиру и одрживост из свемира. Из Србије узела је учешће и наша школа „Јован Поповић“ из Баноштора.

Деца из Баноштора су према својим интересовањима промишљала, цртала, бојила, секла или обликовала, трудећи се да појме велику синтагму звану одрживост свемира.

Categories: Идеје | Постави коментар

Срећан велики почетак

Нове и старе идеје за будуће прваке.

Свиђа ми се

Поделити радни материјал ученицима и оставити пет минута да свако означи своје омиљене категорије оловком или фломастером. 

 Ово ће ученицима дати полазну тачку за разговор док се упознају – помажући им да пронађу оно што им је заједничко и подстаћи их на пријатељску интеракцију.

Мој дом, моја породица

Материјал да се упознамо са члановима породице.

Сликовни распоред часова

Шиз фриз – графомоторичка вежба

Бацити коцку и додати линије стварајући необичну фризуру.

Висина и тежина

За портфолио – измерити и записати висину и тежину на почетку и крају школске године, или првог и четвртог разреда.

Moжете погледати и неке активности које су биле актуелне са претходним генерацијама,

Картице са именима

Линк до чланка Ти га имаш ја се њиме служим

Одељењска слагалица

Линк до чланка Одељењска слагалица

Све о мени

Линк до чланка Све о мени

Освежавајућа графомоторика

Линк за чланак Освежавајућа графомоторика

Сликовни распоред часова -старија верзија

Линк до чланка Сликовни распоред часова за најмлађе (из 2012.)

Обележивачи

Линк до чланка: Где је мој домаћи задатак?

Мноштво материјала има на страни

Први разред

Линк стране Први разред

Categories: Идеје | Постави коментар

Експресионизам Алме Томас као инспирација

Афро-америчка сликарка, Алма Томас, користила је боје и шаре да створи нови апстрактни стил сликања. Слике ове уметнице из даљине изгледају као мозаик, али у стварности су створене сликарском техником.

Ми смо користили водене и темпера боје и бескрајно уживали.

Categories: Идеје | Постави коментар

Интерактивни новогодишњи материјал

Ученици могу да размишљају и напишу шта планирају у новој години, шта желе да науче, чему се посебно радују… Могу и сами да одаберу о чему ће писати а најмлађи цртати своје новогодишње жеље.
Материјал се може додатно обојити и пресавити, тако да дечја размишљања буду тајновита.

Преузмите ПДФ материјал: Срећна

Categories: Идеје | 1 коментар

Изазов за ученике

Да ли сте већ испробали пројекат у коме треба заштитити јаје од пада са висине?

Овом активношћу се баве деца широм света, велики број ученика учествује у овој супер забавној СТЕМ активности за децу!
Енглески појам СТЕМ јавља се као акроним, који упућује на неколико научних  дисциплина: наука (science), технологија (technology), инжењерство (engineering) и математика (mathematics).

Изазов је за децу да осмисле паковање користећи разне материјале (често то могу бити рециклирани) како би заштитили сирово јаје од пада са висине.

Шта се дешава?

Гравитација је сила привлачења – она ​​ће свакако да привуче јаје да падне на земљу а задатак ученика је био да осмисле паковање за јаје које ће ублажити удар јајета о тло. (Инжењери су се сличном размишљањима  бавили док нису осмислили ваздушне јастуке у аутомобилима).

У овом истраживању ученици осмишљавају, процењују, тестирају и предлажу побољшања, покушавају да дизајнирају паковање за јаје  тако да се пад успори, јаје заштити или осмисли тако да падне на најтврђи део.

Уколико вам се чини да је немогуће, треба да знате да је 22. августа 1994, Дејвид  Донехи (David Donoghue) бацио јаје из хеликоптера на голф терен у Великој Британији, са висине од 213 метара и да се није разбило.

Исходи

ученик ће бити у стању да:
– повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним растојањем;

– доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом;
– објасни како рециклажа помаже очувању природе;

– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком;

– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;

– представи резултате истраживања (цртежом видеозаписом и др);

– повеже резултате рада са уложеним трудом.

Компетенције

Компетенција за учење

•             Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања.

•             Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њим.

•             Рад с подацима и информацијама.

•             Ученик користи и самостално проналази различите изворе информација и података, разврстава их и повезује.

Дигитална компетенција

• Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације, користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства.

• Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин.

Естетичка компетенција

•             Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања.

Одговоран однос према околини

•             Одговоран је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према здрављу.

Сарадња

• Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара.

• Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару.

• Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.

• Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених

Улога ИКТ-а у пројекту:

 •            Снимање видео -записа мобилним телефоном;

•             Прављење ППТ презентације и конвертовање у видео запис.

•             постављање продуката пројекта на страну пројекта.

Материјални ресурси (предлог натеријала за рад): картонске кутије, пластичне кутије, штапићи, новински папир, маказе, маркери, папири, бојице, лепак, …

Активности ученика:

                •             планирање и извођење истраживачке шетњу и одређивање где су проблеми са отпадом и недостатком зеленила;

•             кооперативни рад – израда еко кутија од различитих материјала за одлагање чепова;

•             промоција и поклањање кутија у различитим установама у локалној заједници;

•             израда фотографија за школски часопис и веб-сајт;

•             процењивање сопственог рада.

Активности наставника током пројекта:

                •             осмишљавање са ученицима назива пројекта (назив овде дат је само оквирно);

•             припремање плана и подела ученика у групе; 

•             организовање Еко патроле;

•             организовање и израда еко кутија;

•             постављање кутија по појединим установама;

•             прикупљање фотографија и пружање помоћи у писању чланка за школски лист и веб-сајт.

Корелација са предметима: природа и друштво, дигитални свет, ликовна култура грађанско васпитање,  српски језик,

Активности

Задатак који нас је водио кроз ову целокупну актовност је:

Осмислити начин да се  представи изазов који је гласио:

Како можемо  заштитити јаје од пада са висине од 3 метра на тло?

Ову активност смо радили у две фазе.

У првој фази већина паковања је била веома добра тј. јаје је безбедно завршило на тлу, док су у другој фази ученици који су имали мање среће направили побољшања у пројекту и успели да са успехом обаве задатак.

Categories: Идеје | Постави коментар

Оперативни план рада за септембар -други разред

План рада можете преузети на:

II разред Оперативни план за септембар

Categories: Идеје | Постави коментар

Менталне ротације

Рад је објављен на сајту Менсе под истоименим називом Менталне ротације.

Просторна интелигенција, или визуелно-просторна способност, дефинисана је „Способношћу генерисања, задржавања, проналажења и трансформисања добро структурираних визуелних слика“ (Lohman 1996).

То је оно што радимо када визуализујемо облике у нашем „умном оку“.

То је ментални процес који архитекте и инжењери чине када дизајнирају зграде. Способност која хемичару омогућава да сагледа тродимензионалну структуру молекула или хирург да појми  људско тело.

Такве вештине су само један аспект човекове укупне интелигенције. Истраживања сугеришу да је просторно размишљање важан фактор постигнућа у СТЕМ-у или науци, технологији, инжењерству и математици.

Можемо ли активно децу водити кроз процес менталне ротације? Помоћи им да замисле који би облици изгледали након што их премештају?

Можемо. 
То су показали Кејт Гилиган и њене колеге (Gilligan et al 2020). Истраживачи су креирали кратки видео са упутствима о томе како вежбати менталну ротацију.  Затим су тестирали ефикасност видео записа у експерименталној студији осмогодишњака.

Шта се десило?

Након што су пажљиво погледали само један видео са наставом, деца су постала знатно вештија у менталној ротацији.

А, у односу на децу из контролне групе, ова деца су такође показала успехе у једној врсти математичког размишљања: Побољшали су своју способност решавања задатака са непознатим сабирком („3 +? = 4“).

За нашу активност  креирала сам  менталне ротације дванаест  геометријских фигура. Ученици су после сваког задатка самостално упоређивли задатак и решење.  До дванаестог задатка значајно су напредовали у овој вештини иако су се задаци усложњавали.

Изглед задатака

Ученици су ментално ротирали фигуре, одабирали своје решење, поставили штипаљку на одговор и упоређивали са тачним решењима. После тога ученик узима нови задатак а свој задатак оставља како би га други ученици решавали.

Са часа:


Categories: Идеје | 3 коментара

Сачувајмо пчеле

Идеја за пројектну наставу
(Клик на слику)

Categories: Идеје | 2 коментара

Create a free website or blog at WordPress.com.