Експресионизам Алме Томас као инспирација

Афро-америчка сликарка, Алма Томас, користила је боје и шаре да створи нови апстрактни стил сликања. Слике ове уметнице из даљине изгледају као мозаик, али у стварности су створене сликарском техником.

Ми смо користили водене и темпера боје и бескрајно уживали.

Categories: Идеје | Поставите коментар

Интерактивни новогодишњи материјал

Ученици могу да размишљају и напишу шта планирају у новој години, шта желе да науче, чему се посебно радују… Могу и сами да одаберу о чему ће писати а најмлађи цртати своје новогодишње жеље.
Материјал се може додатно обојити и пресавити, тако да дечја размишљања буду тајновита.

Преузмите ПДФ материјал: Срећна

Categories: Идеје | 1 коментар

Изазов за ученике

Да ли сте већ испробали пројекат у коме треба заштитити јаје од пада са висине?

Овом активношћу се баве деца широм света, велики број ученика учествује у овој супер забавној СТЕМ активности за децу!
Енглески појам СТЕМ јавља се као акроним, који упућује на неколико научних  дисциплина: наука (science), технологија (technology), инжењерство (engineering) и математика (mathematics).

Изазов је за децу да осмисле паковање користећи разне материјале (често то могу бити рециклирани) како би заштитили сирово јаје од пада са висине.

Шта се дешава?

Гравитација је сила привлачења – она ​​ће свакако да привуче јаје да падне на земљу а задатак ученика је био да осмисле паковање за јаје које ће ублажити удар јајета о тло. (Инжењери су се сличном размишљањима  бавили док нису осмислили ваздушне јастуке у аутомобилима).

У овом истраживању ученици осмишљавају, процењују, тестирају и предлажу побољшања, покушавају да дизајнирају паковање за јаје  тако да се пад успори, јаје заштити или осмисли тако да падне на најтврђи део.

Уколико вам се чини да је немогуће, треба да знате да је 22. августа 1994, Дејвид  Донехи (David Donoghue) бацио јаје из хеликоптера на голф терен у Великој Британији, са висине од 213 метара и да се није разбило.

Исходи

ученик ће бити у стању да:
– повеже јачину деловања на тело са његовим пређеним растојањем;

– доводи у везу брзину падања тела са његовим обликом;
– објасни како рециклажа помаже очувању природе;

– изведе једноставне огледе/експерименте и повеже резултат са објашњењем/закључком;

– сарађује са другима у групи на заједничким активностима;

– представи резултате истраживања (цртежом видеозаписом и др);

– повеже резултате рада са уложеним трудом.

Компетенције

Компетенција за учење

•             Способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује, открива и повезује нова знања.

•             Ученик уме да планира време за учење и да организује процес учења и управља њим.

•             Рад с подацима и информацијама.

•             Ученик користи и самостално проналази различите изворе информација и података, разврстава их и повезује.

Дигитална компетенција

• Уме да представи, оргaнизуje и обликује одређене информације, користећи на ефикасан начин могућности ИКТ средства.

• Приликом решавања проблема уме да одабере средство ИКТ-а и да га користи на одговарајући начин.

Естетичка компетенција

•             Препознаје и развија сопствене стваралачке способности и креативност у свим уметничким и неуметничким пољима свог деловања.

Одговоран однос према околини

•             Одговоран је према квалитету сопственог живота, што обухвата и однос према околини и однос према здрављу.

Сарадња

• Активно и конструктивно учествује у раду групе или пара.

• Поштује правила заједничког рада и препознаје своје место и улогу у групи или пару.

• Доприноси решавању разлика у мишљењу и ставовима поштујући друге као равноправне чланове тима или групе.

• Одговорно и савесно извршава заједничке активности стављајући интересе групе изнад сопствених

Улога ИКТ-а у пројекту:

 •            Снимање видео -записа мобилним телефоном;

•             Прављење ППТ презентације и конвертовање у видео запис.

•             постављање продуката пројекта на страну пројекта.

Материјални ресурси (предлог натеријала за рад): картонске кутије, пластичне кутије, штапићи, новински папир, маказе, маркери, папири, бојице, лепак, …

Активности ученика:

                •             планирање и извођење истраживачке шетњу и одређивање где су проблеми са отпадом и недостатком зеленила;

•             кооперативни рад – израда еко кутија од различитих материјала за одлагање чепова;

•             промоција и поклањање кутија у различитим установама у локалној заједници;

•             израда фотографија за школски часопис и веб-сајт;

•             процењивање сопственог рада.

Активности наставника током пројекта:

                •             осмишљавање са ученицима назива пројекта (назив овде дат је само оквирно);

•             припремање плана и подела ученика у групе; 

•             организовање Еко патроле;

•             организовање и израда еко кутија;

•             постављање кутија по појединим установама;

•             прикупљање фотографија и пружање помоћи у писању чланка за школски лист и веб-сајт.

Корелација са предметима: природа и друштво, дигитални свет, ликовна култура грађанско васпитање,  српски језик,

Активности

Задатак који нас је водио кроз ову целокупну актовност је:

Осмислити начин да се  представи изазов који је гласио:

Како можемо  заштитити јаје од пада са висине од 3 метра на тло?

Ову активност смо радили у две фазе.

У првој фази већина паковања је била веома добра тј. јаје је безбедно завршило на тлу, док су у другој фази ученици који су имали мање среће направили побољшања у пројекту и успели да са успехом обаве задатак.

Categories: Идеје | Поставите коментар

Оперативни план рада за септембар -други разред

План рада можете преузети на:

II разред Оперативни план за септембар

Categories: Идеје | Поставите коментар

Менталне ротације

Рад је објављен на сајту Менсе под истоименим називом Менталне ротације.

Просторна интелигенција, или визуелно-просторна способност, дефинисана је „Способношћу генерисања, задржавања, проналажења и трансформисања добро структурираних визуелних слика“ (Lohman 1996).

То је оно што радимо када визуализујемо облике у нашем „умном оку“.

То је ментални процес који архитекте и инжењери чине када дизајнирају зграде. Способност која хемичару омогућава да сагледа тродимензионалну структуру молекула или хирург да појми  људско тело.

Такве вештине су само један аспект човекове укупне интелигенције. Истраживања сугеришу да је просторно размишљање важан фактор постигнућа у СТЕМ-у или науци, технологији, инжењерству и математици.

Можемо ли активно децу водити кроз процес менталне ротације? Помоћи им да замисле који би облици изгледали након што их премештају?

Можемо. 
То су показали Кејт Гилиган и њене колеге (Gilligan et al 2020). Истраживачи су креирали кратки видео са упутствима о томе како вежбати менталну ротацију.  Затим су тестирали ефикасност видео записа у експерименталној студији осмогодишњака.

Шта се десило?

Након што су пажљиво погледали само један видео са наставом, деца су постала знатно вештија у менталној ротацији.

А, у односу на децу из контролне групе, ова деца су такође показала успехе у једној врсти математичког размишљања: Побољшали су своју способност решавања задатака са непознатим сабирком („3 +? = 4“).

За нашу активност  креирала сам  менталне ротације дванаест  геометријских фигура. Ученици су после сваког задатка самостално упоређивли задатак и решење.  До дванаестог задатка значајно су напредовали у овој вештини иако су се задаци усложњавали.

Изглед задатака

Ученици су ментално ротирали фигуре, одабирали своје решење, поставили штипаљку на одговор и упоређивали са тачним решењима. После тога ученик узима нови задатак а свој задатак оставља како би га други ученици решавали.

Са часа:


Categories: Идеје | 3 коментара

Сачувајмо пчеле

Идеја за пројектну наставу
(Клик на слику)

Categories: Идеје | 2 коментара

Ружно Паче Х. К. Андерсен

Настава на даљину.

Материјал за час.
Клик на слику

Categories: Идеје | Поставите коментар

Корона вирус

Презентација на актуелну тему

Categories: Идеје | Поставите коментар

Награде за пројекат „Енергија је свуда око нас“

 

Фото: Михаило Берчек -Топ Србија

У холу зграде Владе АП Војводине у Новом Саду данас у 12.00 часова приређена je  завршна свечаност пројекта Центра за развој и примену науке, технологије и информатике „Енергија је свуда око нас“.

Пројекат „Енергија је свуда око нас“ реализован је са циљем да младима укаже на постојање нових извора енергије и нових могућности да се до ње дође.

У активности су током 2019. године биле укључене основне и средње школе широм Војводине, а програм је реализован уз подршку Покрајинског секретријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.

Ученици четвртог разреда из Баноштора Мирјана Гњатовић, МајаДујковић, Михајло Сеферовић и Теа Тополић учествовали су са пројектом „ Соларна пећница – мит или истина“  и за тај пројекат су им на овој свечаности уручене дипломе и награде.

eNERGIJA

Рад којим су се ученици представили  на овом конкурсу.

Овај приказ слајдова захтева јаваскрипт.

 

Categories: Идеје | 1 коментар

Конкурс „Дигитални час“

Министарство трговине, туризма и телекомуникација по осми пут организовало је наградни конкурс за наставнике основних школа „Дигитални час“. Циљ конкурса је подстицање употребе информационих технологија као наставних средстава, односно употреба информационих технологија које су применљиве у настави и усклађене са исходима и циљевима часа.

У прилици сам да поставим и својеврсну личну збирку радова, који су са новијим технологијама добијали и другачији изглед и излазили из оквира учионице.

Дигитални час 2010/11. година  – Друга награда

Rimske_cifre

 

Припрема  Rimske cifre

Презентација Rimske_cifre

Линк у Зборнику 

 

 

 

…..

Дигитални час 2011/12. година  – Рад у зборнику

Untitled 1

Припрема за час Страшило у магнетном позоришту

ППТ Презентација Страшило у магнетном позоришту

Прези презентација Магнети

Прези презентација Ликовно

Линк у Зборнику

…..

Дигитални час 2011/12. година  – Рад у зборнику

Untitled.pngПрипрема за час Часовник, час, минут 

Видео запис Неспоразум

Прези презентација Врсте часовника

ППТ Презентација Колико је сати

Линк у Зборнику

 

…..

Дигитални час 2013/2014. година – Трећа награда

PRILOZI_MFsNyO2BXMlE_digitalnicas3 (1).jpg

Припрема за час

Множење броја 7 и бројем 7

Презентација

Множење броја седам Симулатор

Линк у Зборнику

 

…..

Дигитални час 2014/2015. година – Трећа награда

Untitled.png

 

Припрема за час Човек као део природе

Линк пратећег сајта (клик на линк или слику) Човек

Линк у Зборнику 

 

 

 

…..

Дигитални час 2016/2017. година – Прва награда

Untitled.png

 

Припрема за час Србија у доба Немањића

Линк пратећег сајта (клик на линк или слику) Немањићи

Линк у Збирнику

 

 

 

…..

Дигитални час 2017/2018. година – Трећа награда

Untitled.png

 

Припрема за час Разломци

Пратећи сајт (клик на линк или слику) Разломци  

Линк у Зборнику

 

 

 

…..

Дигитални час 2018/2019. година – Прва награда

Untitled.png

Припрема за час  Сунчева пећница Мит или истина

Пратећи сајт (клик на линк или слику) Сунчева пећница

Линк у Зборнику

 

 

…..

Дигитални час 2019/2020. година – Трећа награда

Untitled.png

Припрема за час Енергија покреће свет

Пратећи сајт Енергија

Ускоро ће бити постављен Зборник радова

Categories: Идеје | Поставите коментар

Create a free website or blog at WordPress.com.