Бројеви 6,7,8 и 9

67 8 9

Преузимање:

Broj 6 – Sabiranje i oduzimanje

Broj 7 – Sabiranje i oduzimanje

Broj 8 – Sabiranje i oduzimanje

Broj 9 – Sabiranje i oduzimanje

Ту су и материјали које сам припремала за претходне генерације.

Categories: За ученике, За учитеље | Оставите коментар

Слика по слика – математика

СЛИКА ПОBambi

Преузимање:

Slika po slika matematika Racunamo sa Bambijem

Categories: Идеје | 2 коментара

Сабирање до 5

Сабирање до 5 може се увежбавати и на неуобичајене начине. За моје ученике припремила сам укрштеницу.

 S 5

Преузимање:  Sabiranje do 5

Categories: За ученике, За учитеље | Оставите коментар

Где је мој домаћи задатак?

Питање које прваци често постављају јер  су окружени бројним уџбеницима, радним листовима, свескама…

Онда уследи листање .

Понекад ни то није довољно, па уследе и телефонски позиви, које преузимају на себе родитељи, како би олакшали ђаку прваку мисију проналажења домаћег задатка.

Мала помоћ за ђаке могу да буду и обележивачи за стране.  Овога пута то су жирафа и тигар коју могу да послуже.

Копирати слике, обојити,  залепити на картон, исећи, залепити предње ноге и обележивач је готов.

Иначе, ђацима ће бити драже да раде домаћи задатак који је жирафица чувала у свом загрљају. :-)

20141012_122917    20141012_123026

O

Преузимање: Obelezivac za strane

Categories: За ученике, За учитеље | 7 коментара

Бројанка за ђаке прваке

Уз музику,  поступак писања и пребројавање од 1 до 10 и од 10 до 1.

Презентација и за  децу која још не познају слова.

Клик на:  Brojanka

B

 

Categories: За ученике, За учитеље | 2 коментара

Речи слагалице

Одаберите слику, направите довољно копија. Исецају се слике вертикално по линијама. Најбоље је да деца сама исецају, неправилности неће сметати, јер ће се слике уклопити. Приликом исецања редослед трака ће се пореметити. Сложити слагалицу на столу или је залепити у свесци. Слагалице се могу радити и код куће, са млађом децом. Овакве слагалице доприносе развијању моторичких способности, перцепције и олакшавају почетно читање.20141005_111056Можете преузети слагалице: Ekser Auto Kljuc Jabuka Lasta Leptir List Mis Oko Olovka Slon Sesir Pismo

Categories: Идеје | 1 коментар

Рад у Бази знања Креативне школе

И наш рад је нашао своје место у Бази знања Креативне школе.

Рад се зове Пролећна математика уз симулатор.  Користићемо га у настави у у првим данима пролећа…

Преузимње: Prolecna matematika uz simulator

Prolecna

Categories: Актуелности, За ученике, За учитеље | 6 коментара

Излет у неке друге просторе

Надам се да сте имали прилике да погледате наставне материјале на сајтовима учитеља из Америке.
Они то раде нешто другачије од нас, код њих је све роба. Преузела сам неколико бесплатних материјала са њихових сајтова, јер је сваки наставник у обавези да постави и понеки бесплатни материјал… Ништа, што ми нисмо у стању направити.

Приметила сам, да готово сваки материјал има насловну страну са неком сличицом а у пропозицијама сам прочитала да се приликом постављања илустрација не смеју кршити ауторска права. Ту је настао известан проблем. Слике које користим у наставним листићима нису моји ауторски радови.

Замолила сам једног младог илустратора, који је објављивао на мом блогу, да ми прода сличицу девојчице. Није се јавио. Нисам хтела ни да купујем слике које њихови наставници користе јер сам желела да буде другачије (сремачки – сад нећу ни како ја хоћу).
Скинула сам Inscape програм за цртање и током распуста, помоћу туторијала радила по неколико сати дневно и савладала неке основе. Крајем августа урадила сам неколико материјала које сам поставила…

Ми у Србији још не можемо да примамо њихове уплате јер не постоји двосмерна PayPal комуникација, кажу до краја 2014. ће бити и то регулисано…
До тада, моје радове ће вероватно видети известан број њихових учитеља…
Погледајте радове, преузмите бесплатне (free) и наравно, обратите пажњу на илустрације…

Клик на слику или линк: http://www.teacherspayteachers.com/Store/Djurdjica-Stojkovic

T

Categories: За учитеље | 15 коментара

СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Moжете прузети документ у целини у ПДФ формату: СТРУЧНО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Направила сам извод из Стручног упутства који нам је тренутно актуелан.

Стандарди постигнућа обавезују наставнике основних школа да на основу њих реализују садржаје и методе рада, али не и да их пишу у својим плановима и припремама.
Документација коју су школе припремиле пре објављивања овог упутства је одговарајућа уколико садржи прописани минимум и није неопходно додатно је усклађивати.

9. Глобално и оперативно планирање образовно-васпитног рада

Сваки наставник врши планирање за свој предмет/модул у складу са прописаним планом и програмом и уз сарадњу са осталим члановима разредног већа/стручног већа.

Међусобна сарадња се огледа у заједничком усклађивању тема и уз потребну корелацију међу предметима/модулима. Тимским радом је обезбеђена могућност заједничког тематског планирања, обраде повезаних тема и усклађене периодичне провере знања.

Планирање обухвата и корекције настале на основу сталне анализе резултата рада.
Глобални/годишњи планови наставних предмета саставни су део Годишњег плана рада школе према важећем Правилнику о стандардима квалитета рада. Овај план представља основу за планирање корелације међу предметима.

Глобално / годишње планирање

Врши се пре почетка школске године и обухвата:

1. Планирање наставе:

– распоређивање наставних тема/области/модула;

– број предвиђених часова по теми;

– број часова обраде, утврђивања и провере.

2. Планирање додатне, допунске, припремне наставе, секција и осталих облика образовно-васпитног рада подразумева навођење укупног годишњег броја, без навођења броја часова по теми.

Оперативно планирање

Обухвата дидактичко-методску разраду наставних тема на наставне јединице, а ради се за месец, тему, област или модул. Наставник бира начин оперативног планирања у складу са специфичностима предмета.

За глобалне и оперативне планове не постоје прописани обрасци.

Оперативни план рада може да садржи следеће рубрике:

1. називе наставних јединица и њихов распоред у оквиру тема;

2. тип часа;

3. облици, методе, иновације;

4. напомену (место реализације уколико одступа од уобичајеног, евалуација и друге специфичности конкретног часа по потреби).
Глобални план наставник предаје педагошко-психолошкој служби школе до почетка школске године, а оперативни у складу са динамиком реализације. Ови планови се предају у електронском или у папирном облику.

Планирање допунске и додатне наставе, секција и других слободних активности

Наставник је дужан да на почетку школске године достави број часова додатне и допунске наставе у оквиру глобалног плана. Допунска и додатна настава прате наставни програм предмета, потребе и интересовања ученика те се стога планирају само глобално.

Током школске године наставник води евиденцију о одржаним часовима додатне и допунске наставе и присутним ученицима.

На крају наставне године наставник је у обавези да сачини кратак Извештај о додатној и допунској настави који ће садржати следеће елементе: број одржаних часова

додатне и допунске наставе, списак обрађених тема и број ученика који су били обухваћени наведеним облицима рада.

План ваннаставних активности (секција и других слободних активности) треба да садржи само набројане активности. На крају наставне године подноси се Извештај о реализацији ваннаставних активности.

10. Припремање за наставу
Припремање наставе је обавеза сваког наставника и по решењу о раду наставник има за припрему 10 часова седмично. Непосредна припрема наставника за рад подразумева израду писане припреме која представља дидактичко-методичко структурирање часа. Наставници се редовно припремају за наставу водећи рачуна о избору садржаја, метода, облика и средстава за рад. Припремање за час треба да буде засновано на уважавању различитости код ученика у погледу њиховог знања, искуства и способности, укључујћи и ученике са тешкоћама у развоју. За припремање наставници користе стручну литературу, интернет и друге изворе.

Не постоји прописан образац за дневне припреме наставника.

Дневне припреме наставник пише на основу месечног оперативног плана за дати предмет.

Припреме за час могу да буду и из ранијих година, с тим што треба да буду прилагођене одељењу и условима у којима се настава реализује.

Предлог 1:

Основни елементи писане припреме су:

1. предмет, разред, oдељење;

2. назив и редни број часа наставне јединице;

3. циљеви и/или исходи;

4. главне садржинске целине часа и оквирно време потребно за њихову реализацију;

5. активности ученика и наставника, облици, методе и наставна средства, описани на начин који наставник сматра сврсисходним;

6. евалуација и белешка са часа (осврт на реализовани час, подсетник за будуће планирање).

Предлог 2:

Основни елементи писане припреме су:

1. предмет, разред, oдељење;

2. назив и редни број часа наставне јединице;

3. циљ часа (који се може исказати и једном реченицом) и/или исходи;

4. главне садржинске целине унутар којих треба побројати планиране активности, и за сваку навести облик и метод рада;

5. напомену (у којој ће наставник по свом нахођењу написати оно што му је битно, уколико за тим има потребе).

Горе наведени предлози нису обавезјући већ су дати као оријентациони предлог.

Уколико се припреме за исти предмет, разред, профил и смер налазе у истој свесци или фолдеру, довољно је на почетку навести те податке.
Наставник-приправник припреме пише на начин који договори са ментором. За остале наставнике писана припрема је неопходна на начин који наставник сматра најбољим за свој рад.
11. Стручно усавршавање наставника

Правни основ:

- Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника, члан 20.

План стручног усавршавања

План стручног усавршавања се сачињава на нивоу стручног већа и садржи усаглашене индивидуалне предлоге наставника који се односе на области усавршавања ван установе као и планиране активности у склопу усавршавања у установи. Овај План потписују сви чланови стручног већа.

Извештај о стручном усавршавању

На крају наставне године наставник је дужан да достави кратак Извештај о реализованом стручном усавршавању, у коме ће набројати све активности и датуме реализације. У случају значајнијег одступања од Плана, укратко образложити разлоге.

Портфолио

Портфолио је основа за напредовање у служби и вредновање рада наставника.

Минимум података које портфолио треба да садржи:

Основни подаци: име и презиме, образовање, академска титула, радно место, радно искуство, испит за лиценцу, познавање страног језика, информатичке компетенције.

Напредовање у служби – звање Стручно усавршавање, лично напредовање и професионални развој – похађање

и учешће у акредитованим и неакредитованим програмима стручног усавршавања, учешће у пројектима, објављени радови, чланство у стручним организацијама, награде и сл. (Само

пописи горе наведено, не и фотокопије уверења, оне се већ налазе у досијеу и тиме се доказују ако је потребно.)

Вредновање свог образовно-васпитног рада, развоја компетенција, свог напредовања и професионалног развоја (ово вредновање може да буде самопроцена написана у једној реченици или употреба неког инструмента за самовредновање по сопственом избору наставника).

Лични план професионалног развоја – списак области (компетенција) које наставник намерава да стручно усавршава.

Формат, облик, технологија, јавност, додатне рубрике и прилози су елементи које наставник сам одређује. Не постоји прописан образац нити обим наставничког портфолија, те се не могу захтевати од наставника.

Министарство подржава сваку иницијативу да се истражују најцелисходнији начини документовања личног професионалног развоја путем портфолија.

Портфолио се не предаје, већ чува, и на захтев даје на увид директору, педагогу или екстерном евалуатору.

12. Педагошка документација

Правни основ:

- ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ УЧЕНИКА У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ, члан 3, ставови 4 и 5, и члан 21

Педагошка документација подразумева личну наставникову евиденцију која садржи податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање. Обим и структуру педагошке документације одређује сам наставник на основу својих професионалних компетенција и специфичности предмета (формативно и сумативно оцењивање и други подаци које наставник сматра потребним). За педагошку документацију не постоји прописани образац. Она може бити у електронском или у папирном облику.
МИНИСТАР

др Срђан Вербић

Categories: За учитеље | 2 коментара

Јесења математика уз симулатор

Прилика за ученике другог разреда да се подсете сабирња и одузимања до 20.

За преузимање презентације клик на:  Јесења математика

Zadatak

 

 

Categories: За ученике | Оставите коментар

Блог на WordPress.com. The Adventure Journal Theme.

Прати

Добијте сваки нови чланак достављен у ваше поштанско сандуче.

Придружите се 871 другом пратиоцу